1. Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 akan dilaksanakan pada 7 s.d. 19 November 2022.

2. Pengumuman Kartu UTS

3. Jadwal UTS:

4. Tata Tertib Ujian

5. Template Kop Soal Ujian FEB UAD