1. Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 akan dilaksanakan pada 16 s.d. 28 Januari 2023

2. Jadwai UAS:

3. Tata Tertib Ujian

4. Template Kop Soal Ujian